• COVID-19, krigen i Ukraine, Underentreprenøres konkurs, nedbrændt byggesag, den høje inflation og markedssituationen i øvrigt har desværre medført at Casatotal ApS er gået konkurs da selskabet bl.a. ikke har kunne i tilstrækkeligt omfang viderefakturere disse prisstigninger som følge af en betydelig portefølje af fastpris-aftaler.